Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

WWSI – uczelnia odpowiedzialna społecznie

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki realizuje projekt WWSI – uczelnia odpowiedzialna społecznie, którego celem jest podniesienie kompetencji ICT u 692 osób z niestandardowych dla szkolnictwa wyższego grup odbiorców.
Wszystkie działania realizowane w projekcie będą służyły:
-aktywizacji społecznej i zawodowej,
-poszerzeniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań,
-pobudzeniu aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
-zapobieganiu społecznemu wykluczeniu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Łączna wartość projektu: 889 675,00 PLN w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 749 818,09 PLN.
Okres realizacji: 01.11.2018 – 31.03.2021
Projekt będzie realizowany w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Działania edukacyjne w projekcie kierujemy do następujących grup beneficjentów:

Uczniowie liceów i techników, którzy interesują się dziedziną IT
oraz planują dalsze kształcenie w tym kierunku

Działania:
I - Warsztaty z zakresu programowania lub grafiki prowadzone przez wykładowców akademickich.
40 godzin zajęć lekcyjnych realizowanych w trakcie jednego semestru. Spotkania w godzinach popołudniowych raz w tygodniu.
Harmonogram ramowy:
1 edycja - 02.2019 - 06.2019
2 edycja – 09.2019 - 01.2020
3 edycja – 02.2020 - 06.2020
4 edycja- 09.2020 - 01.2021
Szczegółowe harmonogramy zajęć oraz zasady rekrutacji podamy wkrótce.

II - Kursy z zakresu grafiki i programowania.
20 –godzinne kursy realizowane w okresie ferii oraz wakacji przez wykładowców akademickich. Realizacja w grupach ok. 15 os. Realizacja w siedzibie WWSI w Warszawie. Organizator zapewnia catering.
Dodatkowo kursy zostaną udostępnione na platformie http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl w postaci kursów e-learningowych do dalszego samodzielnego kształcenia. Powstaną cztery kursy z zakresu programowania oraz cztery z zakresu grafuki/multimediów.
Udział w warsztatach oraz kursach jest nieodpłatny.

Ramowy harmonogram kursów:
1 edycja – 06.-07.2019
2 edycja – 01.-02.2020
3 edycja – 06.-07.2020
4 edycja – 01.-02.2021
Szczegółowe harmonogramy zajęć oraz zasady rekrutacji podamy wkrótce.

Osoby dorosłe, które nie posiadają wykształcenia w obszarze IT, a które
pracują lub planują podjąć pracę w zawodach związanych z wykorzystaniem technologii IT

Szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii oraz metodyk pracy wykorzystywanych w branży IT zakończone uzyskaniem certyfikatu branżowego.
Realizacja w małych – 10 os. grupach. Szkolenie trwa 24 godz. lekcyjne i realizowane jest w ciągu trzech kolejnych dni. Prowadzący to specjaliści z uznanych firm szkoleniowych. Realizacja w siedzibie WWSI w Warszawie.
Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
Organizator zapewnia catering.

Harmonogram szkoleń w roku 2019:

1. Chmura obliczeniowa – ścieżka Architecting on AWS

Ramowy program szkolenia:
- zagadnienia podstawowe z zakresu Amazon Web Services,
- zagadnienia podstawowe z zakresu usług Amazon Web Services,
- projektowanie środowiska AWS,
-tworzenie środowiska HA,
-podnoszenie istniejących aplikacji na AWS,
- skalowanie i sterowane zdarzeniami,
- automatyzacje,
-oddzielenie,
-budowanie nowego środowiska,
- projektowanie poprawnej struktury,
- rozwiązywanie problemów związanych z otoczeniem,
- wielkoskalowe wzorce projektowe i studia przypadków.

Efekty kształcenia
- osiągnięcie umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o zalecane przez AWS zasady i najlepsze praktyki architektoniczne,
- osiągnięcie umiejętności korzystania z usług AWS przy zapewnieniu skalowalności, niezawodności i wysokiej dostępności infrastruktury,
- osiągnięcie umiejętności korzystania z usług AWS w celu zapewnienia większej elastyczności i odporności infrastruktury,
- zdobycie umiejętności usprawniania infrastruktury opartej na AWS w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów,
- zdobycie umiejętności wykorzystywania  Well-Architected Framework, aby ulepszyć infrastrukturę dzięki wykorzystaniu AWS.

Termin 1 – 13-15.03.2019
Termin 2 – 17-19.04.2019

2. Chmura obliczeniowa – ścieżka Systems Operations on AWS

Ramowy program szkolenia:
- zarządzanie kontami użytkowników,
- wydawanie uprawnień do wykonywania określonych działań użytkownikom,
- bezpieczeństwo w chmurze obliczeniowej,
- optymalizacja kosztów infrastruktury sieciowej w chmurze z wykorzystaniem Amazon CloudWatch i Trusted Advisor, dostosowanie mocy obliczeniowej do poziomu obciążenia sieci,
- zarządzanie konfiguracjami w chmurze AWS i automatyzacja wdrożeń aplikacji w chmurze obliczeniowej.

Efekty kształcenia
Uczestnik: zdobędzie umiejętności posługiwania się Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Elastic Load Balancing oraz Auto Scaling,
-zdobędzie umiejętności posługiwania sie AWS Cloud Formation i innymi technologiami automatyzacji, aby tworzyć zasoby AWS, które można wdrażać w sposób zautomatyzowany i powtarzalny,
- zdobędzie umiejętności budowania wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem VPC firmy Amazon przy użyciu konsoli zarządzania AWS,
- zdobędzie umiejętności wdrażania Amazon EC2 przy użyciu wywołań z wiersza poleceń oraz rozwiązywania problemów z instancjami,
- zdobędzie umiejętności monitorowania instancji Amazon EC2 i innych serwisów AWS,
- zdobycie umiejętności zarządzania tożsamością użytkownika, uprawnieniami AWS oraz bezpieczeństwem w chmurze,
- zdobędzie umiejętności zarządzania zużyciem zasobów na koncie AWS przy użyciu narzędzi takich jak Amazon Cloud Watch, tagging i Trusted Advisor,
- zdobędzie umiejętności wyboru i zastosowania najlepszej strategii tworzenia instancji Amazon EC2 wielokrotnego użytku, zdobycie umiejętności edytowania i rozwiązywania problemów związanych z AWS Cloud Formation.

Termin 1 – 20-22.03.2019
Termin 2 – 24-26.04.2019

3. Zarządzanie – M_o_R®Foundation

Ramowy program szkolenia:
-podstawowe pojęcia M_o_R®,
- pryncypia zarządzania ryzykiem (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem),
- podejście do zarządzania ryzykiem (dokumenty definiujące reguły gry),
- proces zarządzania ryzykiem,
- wdrożenie i przeglądy,
- zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych,
- specjalne aspekty zarządzania ryzykiem (zarys),
- rozgrzewka do egzaminu w oparciu o prezentację,
- egzamin Foundation.

Efekty kształcenia
W ramach szkolenia Uczestnik zdobędzie:
- zrozumienie zasad niezbędnych do wdrożenia zarządzania ryzykiem w organizacji,
- pomoc w zrozumieniu ryzyk (rozumianych jako zagrożenia i szanse), jakie mogą pojawić się na dowolnym poziomie w organizacji,
- znajomość procedur zarządzania ryzykiem oraz korzyści, jakie przyniesie ich stosowanie,
- znajomość narzędzi i technik przydatnych w zarządzaniu ryzykiem,
- znajomość metod, dzięki którym organizacja może w spójny sposób zarządzać ryzykiem.

Termin 1 – 18-20.03.2019
Termin 2 – 01-03.04.2019

4. Zarządzanie - Agile® PM Foundation

Ramowy program szkolenia:
- czym jest Agile i do czego służy,
- podstawy Agile PM – filozofia i pryncypia,
- symulacja projektowa Kinshasa,
- elementy wpływające na sukces projektu,
- cykl życia projektu,
- produkty biznesu, rozwiązania i zarządzania,
- priorytetyzacja MoSCoW i stosowanie Timeboxów,
- ludzie, zespoły i interakcje w projekcie zwinnym,
- planowanie i kontrola projektu,
- typy testów i ich wpływ na jakość,
- wymagania i metody szacowania,
- ryzyko w projekcie,
- warsztaty facylitowane i modelowanie,
- egzamin AgilePM Foundation.

Efekty kształcenia
W ramach szkolenia Uczestnik zdobędzie:
- wiedzę na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce Agile PM®,
- uniwersalną wiedzę, którą z łatwością można zastosować do zróżnicowanych projektów,
- umiejętność budowania prawidłowej komunikacji pomiędzy organizacją zamawiającą projekt, a zespołem projektowym.

Termin 1 – 25-27.03.2019
Termin 2 – 08-10.04.2019
Zasady rekrutacji podamy wkrótce.

Osoby 50+, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje w zakresie kompetencji IT

Osoby 50+, które czują, że ich kompetencje IT są niewystarczające ze względu na wymagania stawiane w pracy zawodowej lub w kontekście efektywnego korzystania z mediów cyfrowych zapraszamy na warsztaty w małych 12 osobowych grupach podczas których będą doskonalone umiejętności związane z korzystaniem z bardziej zaawansowanych funkcji oprogramowania użytkowego (Word, Excel, Access) oraz kompetencje cyfrowe związane z bezpiecznym korzystaniem z bankowości elektronicznej, usług e-administracji czy mediów społecznościowych.

Zajęcia będą realizowane w siedzibie WWSI w wymiarze 32 godz. Spotkania w godzinach popołudniowych (po pracy). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Ramowy harmonogram edycji zajęć:
1 edycja: 03.06.2019
2 edycja: 10.-12.2019
3 edycja: 03.06.2020
Zasady rekrutacji oraz szczegółowy harmonogram podamy wkrótce.


Biuro projektu:

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30

Tel. 0 22 489 64 90, 0 22 489 64 93

Adresy e-mail:
Justyna Gołaszewska
jgolaszewska@wwsi.edu.pl
Magdalena Kopacz
mkopacz@wwsi.edu.pl


UDP   Eskills