Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

WWSI – uczelnia odpowiedzialna społecznie

Grafika przedstawiająca logo funduszy europejskich, flagi polski oraz uni europejskiej

Osoby dorosłe, które nie posiadają wykształcenia w obszarze IT, a które pracują lub planują podjąć pracę w zawodach związanych z wykorzystaniem technologii IT

Szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii oraz metodyk pracy wykorzystywanych w branży IT zakończone uzyskaniem certyfikatu branżowego.
Realizacja w małych – 10 os. grupach. Szkolenie trwa 24 godz. lekcyjne i realizowane jest w ciągu trzech kolejnych dni. Prowadzący to specjaliści z uznanych firm szkoleniowych. Realizacja w siedzibie WWSI w Warszawie.
Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
Organizator zapewnia catering.

Harmonogram szkoleń w roku 2020:

1. Chmura obliczeniowa – ścieżka Architecting on AWS (Rekrutacja zakończona)

Ramowy program szkolenia:
- zagadnienia podstawowe z zakresu Amazon Web Services,
- zagadnienia podstawowe z zakresu usług Amazon Web Services,
- projektowanie środowiska AWS,
-tworzenie środowiska HA,
-podnoszenie istniejących aplikacji na AWS,
- skalowanie i sterowane zdarzeniami,
- automatyzacje,
-oddzielenie,
-budowanie nowego środowiska,
- projektowanie poprawnej struktury,
- rozwiązywanie problemów związanych z otoczeniem,
- wielkoskalowe wzorce projektowe i studia przypadków.

Efekty kształcenia
- osiągnięcie umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o zalecane przez AWS zasady i najlepsze praktyki architektoniczne,
- osiągnięcie umiejętności korzystania z usług AWS przy zapewnieniu skalowalności, niezawodności i wysokiej dostępności infrastruktury,
- osiągnięcie umiejętności korzystania z usług AWS w celu zapewnienia większej elastyczności i odporności infrastruktury,
- zdobycie umiejętności usprawniania infrastruktury opartej na AWS w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów,
- zdobycie umiejętności wykorzystywania  Well-Architected Framework, aby ulepszyć infrastrukturę dzięki wykorzystaniu AWS.

Termin 1 – 02-04.03.2020
Termin 2 – 30.03-1.04.2020

Godz. 9.00/10.00-16.00/17.00

2. Chmura obliczeniowa – ścieżka Systems Operations on AWS (Rekrutacja zakończona)

Ramowy program szkolenia:
- zarządzanie kontami użytkowników,
- wydawanie uprawnień do wykonywania określonych działań użytkownikom,
- bezpieczeństwo w chmurze obliczeniowej,
- optymalizacja kosztów infrastruktury sieciowej w chmurze z wykorzystaniem Amazon CloudWatch i Trusted Advisor, dostosowanie mocy obliczeniowej do poziomu obciążenia sieci,
- zarządzanie konfiguracjami w chmurze AWS i automatyzacja wdrożeń aplikacji w chmurze obliczeniowej.

Efekty kształcenia
Uczestnik: zdobędzie umiejętności posługiwania się Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Elastic Load Balancing oraz Auto Scaling,
-zdobędzie umiejętności posługiwania sie AWS Cloud Formation i innymi technologiami automatyzacji, aby tworzyć zasoby AWS, które można wdrażać w sposób zautomatyzowany i powtarzalny,
- zdobędzie umiejętności budowania wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem VPC firmy Amazon przy użyciu konsoli zarządzania AWS,
- zdobędzie umiejętności wdrażania Amazon EC2 przy użyciu wywołań z wiersza poleceń oraz rozwiązywania problemów z instancjami,
- zdobędzie umiejętności monitorowania instancji Amazon EC2 i innych serwisów AWS,
- zdobycie umiejętności zarządzania tożsamością użytkownika, uprawnieniami AWS oraz bezpieczeństwem w chmurze,
- zdobędzie umiejętności zarządzania zużyciem zasobów na koncie AWS przy użyciu narzędzi takich jak Amazon Cloud Watch, tagging i Trusted Advisor,
- zdobędzie umiejętności wyboru i zastosowania najlepszej strategii tworzenia instancji Amazon EC2 wielokrotnego użytku, zdobycie umiejętności edytowania i rozwiązywania problemów związanych z AWS Cloud Formation.

Termin 1 – 16-18.03.2020
Termin 2 – 06-08.04.2020

Godz. 9.00/10.00-16.00/17.00

3. Zarządzanie – M_o_R®Foundation (Rekrutacja zakończona)

Ramowy program szkolenia:
-podstawowe pojęcia M_o_R®,
- pryncypia zarządzania ryzykiem (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem),
- podejście do zarządzania ryzykiem (dokumenty definiujące reguły gry),
- proces zarządzania ryzykiem,
- wdrożenie i przeglądy,
- zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych,
- specjalne aspekty zarządzania ryzykiem (zarys),
- rozgrzewka do egzaminu w oparciu o prezentację,
- egzamin Foundation.

Efekty kształcenia
W ramach szkolenia Uczestnik zdobędzie:
- zrozumienie zasad niezbędnych do wdrożenia zarządzania ryzykiem w organizacji,
- pomoc w zrozumieniu ryzyk (rozumianych jako zagrożenia i szanse), jakie mogą pojawić się na dowolnym poziomie w organizacji,
- znajomość procedur zarządzania ryzykiem oraz korzyści, jakie przyniesie ich stosowanie,
- znajomość narzędzi i technik przydatnych w zarządzaniu ryzykiem,
- znajomość metod, dzięki którym organizacja może w spójny sposób zarządzać ryzykiem.

Termin 1 – 03-05.03.2020
Termin 2 – 20-22.04.2020

Godz. 10.00-16.00

4. Zarządzanie - Agile® PM Foundation (Rekrutacja zakończona)

Ramowy program szkolenia:
- czym jest Agile i do czego służy,
- podstawy Agile PM – filozofia i pryncypia,
- symulacja projektowa Kinshasa,
- elementy wpływające na sukces projektu,
- cykl życia projektu,
- produkty biznesu, rozwiązania i zarządzania,
- priorytetyzacja MoSCoW i stosowanie Timeboxów,
- ludzie, zespoły i interakcje w projekcie zwinnym,
- planowanie i kontrola projektu,
- typy testów i ich wpływ na jakość,
- wymagania i metody szacowania,
- ryzyko w projekcie,
- warsztaty facylitowane i modelowanie,
- egzamin AgilePM Foundation.

Efekty kształcenia
W ramach szkolenia Uczestnik zdobędzie:
- wiedzę na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce Agile PM®,
- uniwersalną wiedzę, którą z łatwością można zastosować do zróżnicowanych projektów,
- umiejętność budowania prawidłowej komunikacji pomiędzy organizacją zamawiającą projekt, a zespołem projektowym.

Termin 1 – 09-11.03.2020
Termin 2 – 27-29.04.2020

Godz. 10.00-16.00


Zasady rekrutacji

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby dorosłe, które nie posiadają wykształcenia w zakresie IT (ukończone, studia na kierunku informatyka lub pokrewnym). Szkolenia są ponadto adresowane do osób, które już wykonują pracę związaną z technologiami informatycznymi lub chcą się przekwalifikować oraz do tych, których praca wiąże się z podejściem projektowym.

Szkolenia będą się odbywały w terminach podanych w harmonogramie szkoleń. Każde szkolenie będzie trwało łącznie 24 godz. lekcyjne realizowane w ciągu 3 dni. Szkolenia będą się rozpoczynały w godz. porannych. Jeśli dzień szkoleniowy będzie przypadał w piątek - szkolenie tego dnia zakończy się przed godz. 16.00.

Rekrutacja na II edycję szkoleń w marcu i kwietniu 2020:

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji (regulamin)

Aby przesłać zgłoszenie należy wypełnić formularz zgłoszenia przez internet (online)

lub pobrać ze strony dokument zgłoszenia (dokument) i wypełniony dostarczyć do biura projektu osobiście.

 

Zgłoszenia należy przesłać/dostarczyć do 27 lutego 2020.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowane mailem o szczegółach organizacyjnych.


Powrót do strony projektu

umiejętnościcyfrowe.pl   eskills2014.pl