Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

WWSI – uczelnia odpowiedzialna społecznie

Grafika przedstawiająca logo funduszy europejskich, flagi polski oraz uni europejskiej

Uczniowie liceów i techników, którzy interesują się dziedziną IT oraz planują dalsze kształcenie w tym kierunku

Działania:
I - Warsztaty z zakresu programowania lub grafiki prowadzone przez wykładowców akademickich.
40 godzin zajęć lekcyjnych realizowanych w trakcie jednego semestru. Spotkania w godzinach popołudniowych raz w tygodniu.
Harmonogram ramowy:
1 edycja - 04.2019 - 06.2019
2 edycja - 09.2019 - 01.2020
3 edycja - 02.2020 - 06.2020
4 edycja - 09.2020 - 01.2021

Rekrutacja na I edycję warsztatów - 2019 (rekrutacja zakończona)

Rekrutacja na II edycję warsztatów - 2019/2020

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 zapraszamy uczniów liceów i techników na nieodpłatne warsztaty realizowane przez wykładowców Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.
Wymiar godzinowy każdego z warsztatów 40 godzin lekcyjnych. Realizacja po 2 lub 3 godziny tygodniowo. Szczegółowe harmonogramy i plany zajęć znajdują się w tabeli poniżej.

Tematyka warsztatów:

  1.  

Programowanie w języku Python
Zapoznaj się z programem oraz harmonogramem
Rekrutacja zakończona – zajęcia rozpoczną się zgodnie harmonogramem

  1.  

Programowanie obiektowe w języku C#.NET
Zapoznaj się z programem oraz harmonogramem
Rekrutacja zakończona – zajęcia rozpoczną się zgodnie harmonogramem

  1.  

Grafika wektorowa, edycja fotografii cyfrowej i montaż nieliniowy
Zapoznaj się z programem oraz harmonogramem
Rekrutacja na warsztaty z grafiki przedłużona do 18.10.2019

  1.  

Projektowanie i tworzenie stron internetowych
Zapoznaj się z programem oraz harmonogramem
Rekrutacja zakończona – zajęcia rozpoczną się zgodnie harmonogramem

Każda osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie w trakcie całego projektu

Warsztaty odbywają się w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty.

Aby zgłosić kandydaturę do projektu należy wypełnić formularz zgłoszenia i dostarczyć go do biura projektu osobiście. Poza godzinami pracy biura formularz można pozostawić w kopercie na recepcji Uczelni (czynna do późnych godzin wieczornych również w soboty i niedziele).

UWAGA:
W przypadku osoby niepełnoletniej, należy pobrać i wypełnić formularz, na którym podpis złoży rodzic lub opiekun prawny (zgłoszenie kandydata osoba niepełnoletnia 2019).
Uczeń, który posiada ukończone 18 lat w momencie rozpoczęcia zajęć wypełnia formularz samodzielnie (zgłoszenie kandydata osoba pełnoletnia 2019).

Zgłoszenia należy dostarczyć do 11 października 2019

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji (regulamin) oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (dokument)

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowane mailem lub telefonicznie o szczegółach organizacyjnych.

II - Kursy z zakresu grafiki i programowania.
20 –godzinne kursy realizowane w okresie ferii oraz wakacji przez wykładowców akademickich. Realizacja w grupach ok. 15 os. Realizacja w siedzibie WWSI w Warszawie. Organizator zapewnia catering.
Dodatkowo kursy zostaną udostępnione na platformie http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl w postaci kursów e-learningowych do dalszego samodzielnego kształcenia. Powstaną cztery kursy z zakresu programowania oraz cztery z zakresu grafuki/multimediów.
Udział w warsztatach oraz kursach jest nieodpłatny.

Ramowy harmonogram kursów:
1 edycja – 06.-07.2019
2 edycja – 01.-02.2020
3 edycja – 06.-07.2020
4 edycja – 01.-02.2021

Rekrutacja na I edycję kursów z zakresu programowania – 06.2019
Oferta kursów dla uczniów liceów i techników.


Powrót do strony projektu

umiejętnościcyfrowe.pl   eskills2014.pl