Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

WWSI – uczelnia odpowiedzialna społecznie

Grafika przedstawiająca logo funduszy europejskich, flagi polski oraz uni europejskiej

Uczniowie liceów i techników, którzy interesują się dziedziną IT oraz planują dalsze kształcenie w tym kierunku

Działania:
I - Warsztaty z zakresu programowania lub grafiki prowadzone przez wykładowców akademickich.
40 godzin zajęć lekcyjnych realizowanych w trakcie jednego semestru. Spotkania w godzinach popołudniowych raz w tygodniu.
Harmonogram ramowy:
1 edycja - 04.2019 - 06.2019
2 edycja - 09.2019 - 01.2020
3 edycja - 02.2020 - 06.2020
4 edycja - 09.2020 - 01.2021

Rekrutacja na I edycję warsztatów - 2019 (rekrutacja zakończona)

Rekrutacja na II edycję warsztatów - 2019/2020 (rekrutacja zakończona)

Rekrutacja na III edycję warsztatów - 2020 - rekrutacja trwa

W drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 zapraszamy uczniów liceów i techników na nieodpłatne warsztaty realizowane przez wykładowców Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.
Wymiar godzinowy każdego z warsztatów 40 godzin lekcyjnych. Realizacja po 2 lub 3 godziny tygodniowo. Szczegółowe harmonogramy i plany zajęć znajdują się w tabeli poniżej.

Tematyka warsztatów:

 1.  

Programowanie obiektowe w języku C#.NET (grupa 1 – zajęcia we wtorki)
Zapoznaj się z programem oraz harmonogramem
Rekrutacja trwa do 14 lutego 2020

 1.  

Programowanie obiektowe w języku C#.NET (grupa 2 – zajęcia w środy)
Zapoznaj się z programem oraz harmonogramem
Rekrutacja trwa do 14 lutego 2020

 1.  

Grafika wektorowa, edycja fotografii cyfrowej i montaż nieliniowy (grupa 1 zajęcia w środy)
Zapoznaj się z programem oraz harmonogramem
Rekrutacja trwa do 14 lutego 2020

UWAGA: Każda osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie w trakcie całego projektu

Warsztaty odbywają się w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty.

Aby zgłosić kandydaturę do projektu należy wypełnić formularz zgłoszenia i dostarczyć go do biura projektu osobiście. Poza godzinami pracy biura formularz można pozostawić w kopercie na recepcji Uczelni (czynna do późnych godzin wieczornych również w soboty i niedziele).

UWAGA:
W przypadku osoby niepełnoletniej, należy pobrać i wypełnić formularz, na którym podpis złoży rodzic lub opiekun prawny (zgłoszenie kandydata osoba niepełnoletnia).
Uczeń, który posiada ukończone 18 lat w momencie rozpoczęcia zajęć wypełnia formularz samodzielnie (zgłoszenie kandydata osoba pełnoletnia).

Zgłoszenia należy dostarczyć do 14 lutego 2020

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji (regulamin) oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (dokument)

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowane mailem lub telefonicznie o szczegółach organizacyjnych.

II - Kursy z zakresu grafiki i programowania.
20 –godzinne kursy realizowane w okresie ferii oraz wakacji przez wykładowców akademickich. Realizacja w grupach ok. 15 os. Realizacja w siedzibie WWSI w Warszawie. Organizator zapewnia catering.
Dodatkowo kursy zostaną udostępnione na platformie http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl w postaci kursów e-learningowych do dalszego samodzielnego kształcenia. Powstaną cztery kursy z zakresu programowania oraz cztery z zakresu grafuki/multimediów.
Udział w warsztatach oraz kursach jest nieodpłatny.

Ramowy harmonogram kursów:
1 edycja – 06.-07.2019
2 edycja – 01.-02.2020
3 edycja – 06.-07.2020
4 edycja – 01.-02.2021

Rekrutacja na I edycję kursów z zakresu programowania – 06.2019 (rekrutacja zakończona)
Oferta kursów dla uczniów liceów i techników.

Rekrutacja na II edycję kursów z zakresu programowania – 01-02. 2020
Oferta kursów dla uczniów liceów i techników.

Kurs 1 - Programowanie obiektowe w języku C# (rekrutacja zakończona)

Harmonogram
Realizacja w ferie zimowe:
11.02.2020 – 9.45 – 16.00 (7)
12.02.2020 – 9.45 – 15.15 (6)
13.02.2020 – 9.45 – 16.00 (7)
Liczba godzin lekcyjnych: 20 (z przerwami)
Program zajęć:

 • Postawy pracy w środowisku Visual Studio 2017
 • Podstawowe składowe klasy Form
 • Tryb projektowy – metoda Initialize Component
 • Zdarzenia i sposoby ich obsługi
 • Dynamiczna zmiana właściwości formularza
 • Podstawowe kontrolki i ich wykorzystanie
  • TextBox
  • Button
  • ListBox
  • ComboBox
  • Label
 • Wykorzystanie kontenerów
  • GroupBox
  • Panel
  • TabControl
 • Okna dialogowe i ich wykorzystanie
  • ColorDialog
  • FontDialog
  • OpenFileDialog
  • SaveFileDialog
 • Wykorzystanie komponentu Timer
 • Projektowanie i definiowanie kontrolek użytkownika

Prowadzący:
mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński

Kurs 2 – Zapytania w języku SQL i podstawy programowania w języku Python (rekrutacja zakończona)

Harmonogram
Realizacja w ferie zimowe:
10.02.2020 – 11.30 – 16.45 (6)
11.02.2020 – 10.30 – 16.45 (7)
12.02.2019 – 9.00 – 15.30 (7)
Liczba godzin lekcyjnych: 20 (z przerwami)
Program zajęć:

 • Składnia polecenia SELECT
 • Łączenie tabel
 • Funkcje agregujące i operacje grupowania danych
 • Zmienne i podstawowe typy danych w języku Python
 • Sekwencyjne typy danych w języku Python
 • Konstrukcje sterujące w języku Python

Prowadzący:
mgr inż. Andrzej Ptasznik

Kurs 3 – Przetwarzanie i wizualizacja danych w języku Python (rekrutacja zakończona)

Harmonogram
Realizacja w ferie zimowe:
17.02.2020 – 11.30 – 16.45 (6)
18.02.2020 – 10.30 – 16.45 (7)
19.02.2020 – 9.00 – 15.30 (7)
Liczba godzin lekcyjnych: 20 (z przerwami)
Program zajęć:

 • Zmienne i podstawowe typy danych
 • Sekwencyjne typy danych
 • Konstrukcje sterujące
 • Definiowanie funkcji w języku Python
 • Przygotowanie danych
 • Podstawy tworzenia wykresów funkcji
 • Wizualizacja danych pomiarowych
 • Wizualizacje interaktywne

Prowadzący:
mgr inż. Andrzej Ptasznik

Kurs 4 – Edycja grafiki wektorowej (rekrutacja zakończona)

Harmonogram
Realizacja w ferie zimowe:
10.02.2020 – 9.00 – 14.45 (6)
11.02.2020 – 9.00 – 15.30 (7)
12.02.2020 – 9.00 – 15.45 (7)
Liczba godzin lekcyjnych: 20 (z przerwami)
Program zajęć:

 • parametry obrazu cyfrowego
 • opis i obsługa wybranego edytora grafiki wektorowej (np. Inkscape) – przygotowanie do pracy
 • podstawy pracy z rysunkiem (tworzenie i modyfikowanie obiektów otwartych i zamkniętych)
 • edycja kształtów podstawowych i krzywych
 • atrybuty obiektów i edycja (wybór obiektu, grupy i ich przekształcanie)
 • tworzenie obiektów złożonych z zastosowaniem warstw
 • elementy i funkcje pomocnicze (prowadnice, przyciąganie do siatki magnetycznej itp.)
 • rysowanie skomplikowanych kształtów z zastosowaniem krzywych Beziera
 • praca z tekstem
 • przygotowanie dokumentów do druku

Prowadzący:
dr inż. Robert Miszczak

Kurs 5 – Edycja grafiki 3D (rekrutacja zakończona)

Harmonogram
Realizacja w ferie zimowe:

 • 11.02.2020 - 9.00 - 14.45 (6)
 • 12.02.2020 - 9.00 - 15.45 (7)
 • 14.02.2020 - 9.00 - 15.30 (6)
Liczba godzin lekcyjnych: 20 (z przerwami)
Program zajęć:

 • sposoby prezentacji obiektów przestrzennych
 • zapoznanie z środowiskiem pracy edytora grafiki 3D (np. Blender)
 • ustawienia parametrów sceny
 • sposoby modelowania obiektów sceny
 • teksturowanie obiektów sceny
 • określanie charakterystyk oświetleniowych dla modelowanej sceny
 • renderowanie sceny
 • animacja obiektów sceny

Prowadzący:
mgr inż. Szymon Smaga

Kurs 6 – Projektowanie i tworzenie stron internetowych

Harmonogram:
Realizacja w II semestrze roku szkolnego 2019/2020:
Zajęcia we wtorki w godz. 17.00-18.45 (2 godz. lekcyjne – 2 x 45 min z przerwami)

 • 07.04.2020  2 x 45 min
 • 21.04.2020  2 x 45 min
 • 28.04.2020  2 x 45 min
 • 05.05.2020 2 x 45 min
 • 12.05.2020  2 x 45 min
 • 19.05.2020  2 x 45 min
 • 26.05.2020  2 x 45 min
 • 02.06.2020  2 x 45 min
 • 09.06.2020  2 x 45 min
 • 16.06.2020  2 x 45 min

Liczba godzin lekcyjnych: 20 (z przerwami)
Założenia programowe:

 • założenia ogólne dotyczące projektowania stron (etapy projektowania, cel projektu, mapa serwisu, projekt strony)
 • podstawowe narzędzia do tworzenia stron internetowych
 • znaczniki semantyczne do budowy struktury dokumentu HTML5
 • osadzanie w dokumencie HTML elementów multimedialnych, list, itp.
 • tworzenie stron responsywnych
 • tworzenie i dołączanie arkuszy styli do dokumentów HTML
 • dynamiczne moduły kaskadowych arkuszy styli, transformacje, animacje
 • tworzenie stron z elementami dynamicznymi (z wykorzystaniem technologii JavaScript i PHP)

Prowadzący:
mr inż. Szymon Smaga

Aby zgłosić chęć udziału w kursie należy wypełnić formularz zgłoszenia i dostarczyć go do biura projektu osobiście. Poza godzinami pracy biura formularz można pozostawić w kopercie na recepcji Uczelni (czynna do późnych godzin wieczornych również w soboty i niedziele).
UWAGA: Każda osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie/warsztacie w projekcie.

UWAGA:
W przypadku osoby niepełnoletniej, należy pobrać i wypełnić formularz, na którym podpis złoży rodzic lub opiekun prawny (zgłoszenie kandydata osoba niepełnoletnia).
Uczeń, który posiada ukończone 18 lat w momencie rozpoczęcia zajęć (tj. data rozpoczęcia wybranego kursu) wypełnia formularz samodzielnie (zgłoszenie kandydata osoba pełnoletnia).

Zgłoszenia należy dostarczyć do 5 lutego 2020 (z wyjątkiem kursu Projektowanie i tworzenie stron internetowych – zgłoszenia na ten kurs należy dostarczyć do 28 lutego 2020)

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji (regulamin) oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (dokument)

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowane mailem lub telefonicznie o szczegółach organizacyjnych.


Powrót do strony projektu

umiejętnościcyfrowe.pl   eskills2014.pl