Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Projekt UE

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w wieku 15-16 lat w chwili rozpoczęcia udziału w zajęciach) do udziału w projekcie: Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Łączna wartość projektu: 370 625,00 PLN w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 359 505,00.

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2020

Projekt będzie realizowany w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz w 10 szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych) z terenu woj. mazowieckiego i woj. sąsiednich.
Działania w projekcie:

1. Kluby Młodych Naukowców

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w małych (10 os.) grupach w uczelni. Tematyka zajęć interdyscyplinarna: np. korelacja matematyki z informatyką. Prowadzone przez team nauczyciel ze szkoły (np. matematyk) oraz wykładowca akademicki (informatyk) metodą projektów.
Zajęcia dedykowane uczniom uzdolnionym oraz szczególnie zainteresowanym dziedziną IT.
Wymiar godzinowy: 40 godzin w roku szkolnym.
I edycja zajęć: 10.2018-06.2019
II edycja zajęć: 10.2019-06.2020

2. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach z wykorzystaniem kursów e-learningowych oraz wykładów on line udostępnianych na platformie Uniwersytet Wirtualny

Zajęcia interdyscyplinarne realizowane w 10 zrekrutowanych szkołach przez duety nauczycieli – informatyka i np. matematyka, fizyka.
Zajęcia pozalekcyjne w grupach ok. 20 uczniów. Metodyka organizacji zajęć odwołuje się do tzw. „odwróconej klasy”. Uczniowi zostaną dostarczone materiały do samokształcenia w postaci kursów e-learningowych oraz wykładów on line.

Realizacja zajęć w szkołach będzie miała miejsce w okresie: 09.2019 – 06.2020 ( z przerwą wakacyjną)
Łączny wymiar zajęć dla jednego ucznia to 40 godz. w roku szkolnym. Wymiar ten nie uwzględnia czasu poświęconego na naukę samodzielną z wykorzystaniem udostępnionych zasobów.

3. Szkolenia z metod efektywnego uczenia się oraz wsparcie dla rodziców uczestników zajęć

W ramach zad. zaplanowano warsztaty z technik efektywnego uczenia się ze szczególnym naciskiem na korzystanie z zasobów dostępnych w sieci (każdy uczestnik weźmie udział w 6 godz. warsztatach w siedzibie WWSI).
Jednocześnie zaplanowano przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z zakresu bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet w kontekście nadzoru i wsparcia rodzicielskiego.

Cele projektu: W ramach projektu założono podniesienie kompetencji grupy 250 uczennic i uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:
- wiedzy matematyczno-przyrodniczej w korelacji z ICT,
- rozwiązywania złożonych problemów,
- pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
Ponadto projekt zakłada rozbudzenie u uczestników ciekawości poznawczej, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego między innymi poprzez zapoznanie ich ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Warszawie, ul. M. Edelmana 17 (siedziba Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki) – pok. 215
Tel. 0 22 489 64 90
Adres e-mail: jgolaszewska@wwsi.edu.pl

 

UDP   Eskills