Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

WWSI – uczelnia odpowiedzialna społecznie

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Osoby dorosłe, które nie posiadają wykształcenia w obszarze IT, a które pracują lub planują podjąć pracę w zawodach związanych z wykorzystaniem technologii IT

Szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii oraz metodyk pracy wykorzystywanych w branży IT zakończone uzyskaniem certyfikatu branżowego.
Realizacja w małych – 10-osobowych grupach. Szkolenie trwa 24 godziny lekcyjne i realizowane jest w ciągu trzech kolejnych dni. Prowadzący to specjaliści z uznanych firm szkoleniowych. Realizacja w siedzibie WWSI w Warszawie.
Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
Organizator zapewnia catering.

Harmonogram szkoleń w roku 2020:

1. Chmura obliczeniowa – ścieżka Architecting on AWS (Rekrutacja zakończona)

Ramowy program szkolenia:

 • zagadnienia podstawowe z zakresu Amazon Web Services,
 • zagadnienia podstawowe z zakresu usług Amazon Web Services,
 • projektowanie środowiska AWS
 • tworzenie środowiska HA
 • podnoszenie istniejących aplikacji na AWS,
 • skalowanie i sterowane zdarzeniami,
 • automatyzacje,
 • oddzielenie,
 • budowanie nowego środowiska,
 • projektowanie poprawnej struktury,
 • rozwiązywanie problemów związanych z otoczeniem,
 • wielkoskalowe wzorce projektowe i studia przypadków.

Efekty kształcenia

 • osiągnięcie umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o zalecane przez AWS zasady i najlepsze praktyki architektoniczne,
 • osiągnięcie umiejętności korzystania z usług AWS przy zapewnieniu skalowalności, niezawodności i wysokiej dostępności infrastruktury,
 • osiągnięcie umiejętności korzystania z usług AWS w celu zapewnienia większej elastyczności i odporności infrastruktury,
 • zdobycie umiejętności usprawniania infrastruktury opartej na AWS w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów,
 • zdobycie umiejętności wykorzystywania  Well-Architected Framework, aby ulepszyć infrastrukturę dzięki wykorzystaniu AWS.

Terminy

 • Termin 1 – 02-04.03.2020
 • Termin 2 – 30.03-1.04.2020
 • Godz. 9.00/10.00-16.00/17.00

2. Chmura obliczeniowa – ścieżka Systems Operations on AWS (Rekrutacja zakończona)

Ramowy program szkolenia:

 • zarządzanie kontami użytkowników,
 • wydawanie uprawnień do wykonywania określonych działań użytkownikom,
 • bezpieczeństwo w chmurze obliczeniowej,
 • optymalizacja kosztów infrastruktury sieciowej w chmurze z wykorzystaniem Amazon CloudWatchTrusted Advisor, dostosowanie mocy obliczeniowej do poziomu obciążenia sieci,
 • zarządzanie konfiguracjami w chmurze AWS i automatyzacja wdrożeń aplikacji w chmurze obliczeniowej.

Efekty kształcenia

Uczestnik:

 • zdobędzie umiejętności posługiwania się Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Elastic Load Balancing oraz Auto Scaling,
 • zdobędzie umiejętności posługiwania sie AWS Cloud Formation i innymi technologiami automatyzacji, aby tworzyć zasoby AWS, które można wdrażać w sposób zautomatyzowany i powtarzalny,
 • zdobędzie umiejętności budowania wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem VPC firmy Amazon przy użyciu konsoli zarządzania AWS,
 • zdobędzie umiejętności wdrażania Amazon EC2 przy użyciu wywołań z wiersza poleceń oraz rozwiązywania problemów z instancjami,
 • zdobędzie umiejętności monitorowania instancji Amazon EC2 i innych serwisów AWS,
 • zdobycie umiejętności zarządzania tożsamością użytkownika, uprawnieniami AWS oraz bezpieczeństwem w chmurze,
 • zdobędzie umiejętności zarządzania zużyciem zasobów na koncie AWS przy użyciu narzędzi takich jak Amazon Cloud Watch, tagging i Trusted Advisor,
 • zdobędzie umiejętności wyboru i zastosowania najlepszej strategii tworzenia instancji Amazon EC2 wielokrotnego użytku, zdobycie umiejętności edytowania i rozwiązywania problemów związanych z AWS Cloud Formation.

Terminy

 • Termin 1 – 16-18.03.2020
 • Termin 2 – 06-08.04.2020
 • Godz. 9.00/10.00-16.00/17.00

3. Zarządzanie – M_o_R® Foundation (Rekrutacja zakończona)

Ramowy program szkolenia:

 • podstawowe pojęcia M_o_R®,
 • pryncypia zarządzania ryzykiem (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem),
 • podejście do zarządzania ryzykiem (dokumenty definiujące reguły gry),
 • proces zarządzania ryzykiem,
 • wdrożenie i przeglądy,
 • zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych,
 • specjalne aspekty zarządzania ryzykiem (zarys),
 • rozgrzewka do egzaminu w oparciu o prezentację,
 • egzamin Foundation.

Efekty kształcenia

W ramach szkolenia Uczestnik zdobędzie:

 • zrozumienie zasad niezbędnych do wdrożenia zarządzania ryzykiem w organizacji,
 • pomoc w zrozumieniu ryzyk (rozumianych jako zagrożenia i szanse), jakie mogą pojawić się na dowolnym poziomie w organizacji,
 • znajomość procedur zarządzania ryzykiem oraz korzyści, jakie przyniesie ich stosowanie,
 • znajomość narzędzi i technik przydatnych w zarządzaniu ryzykiem,
 • znajomość metod, dzięki którym organizacja może w spójny sposób zarządzać ryzykiem.

Terminy

 • Termin 1 – 03-05.03.2020
 • Termin 2 – 20-22.04.2020
 • Godz. 10.00-16.00

4. Zarządzanie - Agile® PM Foundation (Rekrutacja zakończona)

Ramowy program szkolenia:

 • czym jest Agile i do czego służy,
 • podstawy Agile PM – filozofia i pryncypia,
 • symulacja projektowa Kinshasa,
 • elementy wpływające na sukces projektu,
 • cykl życia projektu,
 • produkty biznesu, rozwiązania i zarządzania,
 • priorytetyzacja MoSCoW i stosowanie Timeboxów,
 • ludzie, zespoły i interakcje w projekcie zwinnym,
 • planowanie i kontrola projektu,
 • typy testów i ich wpływ na jakość,
 • wymagania i metody szacowania,
 • ryzyko w projekcie,
 • warsztaty facylitowane i modelowanie,
 • egzamin AgilePM Foundation.

Efekty kształcenia

W ramach szkolenia Uczestnik zdobędzie:

 • wiedzę na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce Agile PM®,
 • uniwersalną wiedzę, którą z łatwością można zastosować do zróżnicowanych projektów,
 • umiejętność budowania prawidłowej komunikacji pomiędzy organizacją zamawiającą projekt, a zespołem projektowym.

Terminy

 • Termin 1 – 09-11.03.2020
 • Termin 2 – 27-29.04.2020
 • Godz. 10.00-16.00

Zasady rekrutacji

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby dorosłe, które nie posiadają wykształcenia w zakresie IT (ukończone, studia na kierunku informatyka lub pokrewnym). Szkolenia są ponadto adresowane do osób, które już wykonują pracę związaną z technologiami informatycznymi lub chcą się przekwalifikować oraz do tych, których praca wiąże się z podejściem projektowym.

Szkolenia będą się odbywały w terminach podanych w harmonogramie szkoleń. Każde szkolenie będzie trwało łącznie 24 godziny lekcyjne realizowane w ciągu 3 dni. Szkolenia będą się rozpoczynały w godzinach porannych. Jeśli dzień szkoleniowy będzie przypadał w piątek - szkolenie tego dnia zakończy się przed godziną 16.00.

Rekrutacja na II edycję szkoleń w marcu i kwietniu 2020:

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji (regulamin, plik PDF, rozmiar 460 kB)

Aby przesłać zgłoszenie należy wypełnić formularz zgłoszenia przez internet (online)

lub pobrać ze strony dokument zgłoszenia (dokument, plik DOC, rozmiar 432 kB) i wypełniony dostarczyć do biura projektu osobiście.

 

Zgłoszenia należy przesłać/dostarczyć do 27 lutego 2020.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowane mailem o szczegółach organizacyjnych.


Powrót do strony projektu

Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej