Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

INFONALIA - otwarte wykłady z zakresu informatyki

Cykl otwartych wykładów pod nazwą INFONALIA to inicjatywa pracowników dydaktycznych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którzy postanowili przybliżyć osobom zainteresowanym studiami na kierunku informatyka treści najczęściej wybieranych specjalności.

Opiekunowie specjalności prezentują treści programowe dostępne dla studentów kierunku informatyka na studiach I stopnia jednak z uwzględnieniem profilu słuchaczy – osób niebędących studentami.
Przedmiotem prezentacji jest siedem specjalności:

Każdej specjalności zostało poświęconych pięć wykładów reprezentatywnych dla treści dydaktycznych, które są realizowane podczas studiów.
Wykłady są dedykowane osobom, które myślą o podjęciu studiów na kierunku informatyka lub zastanawiają się w jakiej dziedzinie IT rozwijać się w ramach ścieżki kształcenia lub kariery zawodowej.

Pełna lista tematów wykładów w podziale na specjalności

Aktualnie realizowane spotkania wykładowe:
L.p. Temat Specjalność/prowadzący Termin Identyfikator
1 Podstawy działania sieci komputerowych
 • Zastosowania sieci komputerowych
 • Rodzaje sieci komputerowych
 • Podstawowe modele sieciowe
 • Wybrane urządzenia sieciowe
 • Wybrane topologie sieciowe
Inżynieria sieci teleinformatycznych
dr inż. Dariusz Chaładyniak
18-02-2021
16.00-17.35
infonalia20-016
2 Wprowadzenie do systemów mobilnych
 • Podstawowe definicje
 • Architektura sieci mobilnej 2G (system GSM)
 • Kanały sygnalizacyjne i kanały rozmówne
 • Organizacja dostępu na interfejsie radiowym (FDMA/TDMA)
Inżynieria systemów mobilnych
dr inż. Robert Janowski
24-02-2021
18.00-19.30
infonalia20-011
3 Podstawy adresowania IP
 • Adresowanie logiczne i fizyczne
 • Rodzaje transmisji IP
 • Protokół IPv4
 • Adresowanie klasowe
 • Adresowanie bezklasowe
 • Protokół IPv6
Inżynieria sieci teleinformatycznych
dr inż. Dariusz Chaładyniak
25-02-2021
16.00-17.35
infonalia20-017
4 Zapotrzebowanie na cyberbezpieczeństwo
 • Dane osobowe
 • Dane organizacyjne
 • Hakerzy i specjaliści od cyberbezpieczeństwa
 • Wojna cybernetyczna
Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych
mgr inż. Łukasz Skibniewski
02-03-2021
16.30-18.00
infonalia20-031
5 Podstawy relacyjnego modelu danych
 • Tabela relacyjna i jej właściwości
 • Klucz podstawowy  i jego znaczenie
 • Klucz obcy i jego znaczenie
 • Podstawy projektowania relacyjnych baz danych
 • Integralność danych i metody jej zapewnienia
Inżynieria baz danych
mgr inż. Andrzej Ptasznik
04-03-2021
16.00-17.30
infonalia20-021
6 Tworzenie pierwszej aplikacji dla systemu operacyjnego Android
 • Obsługa środowiska IDE Android Studio
 • Omówienie podstawowych komponentów do tworzenia interfejsu GUI aplikacji
 • Wyjaśnienie roli aktywności jako podstawowego elementu budowy interaktywnej aplikacji
 • Wykorzystanie emulatora AVD
 • Pisanie kodu pierwszej aplikacji – kalkulator
Inżynieria systemów mobilnych
dr inż. Robert Janowski
10-03-2021
18.00-19.30
infonalia20-012
7 Podstawy programowania w języku Python
 • Zmienne i proste typy danych
 • Złożone typy danych;
  • Teksty,
  • Listy,
  • Słowniki,
 • Instrukcje warunkowe  w języku Python
 • Iteracje
 • Podstawowa obsługa plików
 • Funkcje w języku Python
Inżynieria zasobów informacyjnych data science
mgr inż. Andrzej Ptasznik
11-03-2021
16.00-17.30
infonalia20-026
8 Ataki, koncepcje i techniki
 • Analiza cyberataku
 • Przegląd tematyki cyberbezpieczeństwa
Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych
mgr inż. Łukasz Skibniewski
16-03-2021
16.30-18.00
infonalia20-032
9 Aplikacje webowe w architekturze MVC
 • Omówienie wzorca architektonicznego MVC
 • Przykładowa aplikacja WWW w architekturze MVC
Inżynieria internetu
mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
18-03-2021
16.00-17.30
infonalia20-006
10 Wybrane wzorce projektowe aplikacji
 • Pojęcie wzorca projektowego
 • Przykłady wykorzystania wybranych wzorców projektowych
 • Adapter
 • Fabryka
Inżynieria internetu
mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
22-03-2021
16.00-17.30
infonalia20-007
11 Przewodowe media transmisyjne
 • Standardy okablowania sieciowego
 • Kable koncentryczne
 • Kable skrętkowe
 • Kable światłowodowe
Inżynieria sieci teleinformatycznych
dr inż. Dariusz Chaładyniak
25-03-2021
16.00-17.35
infonalia20-018
12 Ochrona prywatności danych
 • Ochrona Twoich danych
 • Ochrona Twojej prywatności w sieci Internet
Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych
mgr inż. Łukasz Skibniewski
30-03-2021
16.30-18.00
infonalia20-033
13 Tworzenie zaawansowanej aplikacji wykorzystującej odbiornik GPS i mapy Google
 • Zasada działania systemu GPS
 • Odczytywanie współrzędnych lokalizacji w kodzie aplikacji
 • Wykorzystanie ADB i emulatora do testowania aplikacji z odbiornikiem GPS wewnątrz budynku
 • Wizualizacja położenia i przebytej drogi na mapie Google.
Inżynieria systemów mobilnych
dr inż. Robert Janowski
31-03-2021
18.00-19.30
infonalia20-013
14 Podstawy zapytań SQL
 • Podstawy języka SQL
 • Polecenie SELECT i jego klauzule
 • Łączenie tabel w ramach zapytania (wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Funkcje agregujące i grupowanie danych
 • Zapytania złożone
Inżynieria baz danych
mgr inż. Andrzej Ptasznik
08-04-2021
16.00-17.30
infonalia20-022
15 Ochrona organizacji
 • Zapory sieciowe
 • Analiza zachowań
 • Polityka firmy wobec Cyberbezpieczeństwa
Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych
mgr inż. Łukasz Skibniewski
13-04-2021
16.30-18.00
infonalia20-034
16 Przetwarzanie danych w języku Python - pakiet numpy i pandas
 • Typ danych ndarray
 • Typ danych series
 • Typ danych Dataframe
 • Grupowanie i agregacja danych
 • Przetwarzanie potokowe z pakietem pandas
Inżynieria zasobów informacyjnych data science
mgr inż. Andrzej Ptasznik
15-04-2021
16.00-17.30
infonalia20-027
17 Podstawy programowania obiektowego
 • Klasy i obiekty
 • Metody
 • Pola
 • Konstruktor klasy
 • Dziedziczenie
Inżynieria oprogramowania
mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
19-04-2021
16.00-17.30
infonalia20-001
18 Programowanie zdarzeniowe i komponentowe w aplikacjach desktopowych
 • Formularz - Klasa Form
 • Wykorzystanie gotowych komponentów
 • Właściwości formularza i komponentów
 • Podstawowe zdarzenia i ich obsługa
 • Komunikacja między komponentami
Inżynieria oprogramowania
mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
20-04-2021
16.00-17.30
infonalia20-003
19 Podstawy sieci bezprzewodowych
 • Technologia Wi-Fi
 • Technologia IrDA
 • Technologia Bluetooth
 • Technologia WiMAX
 • Telefonia komórkowa
Inżynieria sieci teleinformatycznych
dr inż. Dariusz Chaładyniak
22-04-2021
16.30-18.00
infonalia20-019
20 Zarządzanie projektem z wykorzystaniem narzędzi DevOps
 • Co to jest DevOps
 • Warsztat współczesnego programisty – Azure DevOps
 • Repozytorium kodu
 • Tablica kanban
Inżynieria oprogramowania
mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
26-04-2021
16.00-17.30
infonalia20-005
21 Czy wiążesz swoją przyszłość z cyberbezpieczeństwem
 • Problemy natury etycznej
 • Problemy natury prawnej
 • Edukacja
 • Kariera
Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych
mgr inż. Łukasz Skibniewski
04-05-2021
16.00-17.30
infonalia20-035
22 Wykresy i inne wizualizacje danych w języku Python
 • Podstawy wykorzystania pakietu matplotlib
 • Konfigurowanie wykresów
 • Wiele wykresów w jednym oknie
 • Wykresy słupkowe
 • Histogramy
 • Wykresy pudełkowe
Inżynieria zasobów informacyjnych data science
mgr inż. Andrzej Ptasznik
05-05-2021
16.00-17.30
infonalia20-028
23 Podstawy bezpieczeństwa sieciowego
 • Wirusy
 • Robaki
 • Trojany
 • Bomby logiczne
 • Exploity
 • Ransomware
 • Rootkity
 • Spyware
 • Grooming
 • Flaming
 • Griefing
 • FOMO
 • JOMO
 • Hejt
 • Trolling
 • Stalking
Inżynieria sieci teleinformatycznych
dr inż. Dariusz Chaładyniak
06-05-2021
16.30-18.00
infonalia20-020
24 Komunikacja sieciowa aplikacji
 • Architektura zorientowana na usługi SOA
 • Przykładowa implementacja Webserwisu
 • Przykładowa implementacja aplikacji klienckiej
Inżynieria internetu
mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
10-05-2021
16.00-17.30
infonalia20-008
25 Programowanie z wykorzystaniem kontenenrów IoC
 • Tradycyjny model inicjalizacji obiektów
 • Pojęcie odwrócenia sterowania - IoC
 • Przykład użycia Kontenera IoC
Inżynieria internetu
mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
11-05-2021
17.30-19.00
infonalia20-009
26 Elementy graficznego interfejsu użytkownika
 • Gotowe komponenty to nie wszystko
 • Własna wizualizacja w aplikacji –grafika w programowaniu
 • Transformacje geometryczne i animacja
Inżynieria oprogramowania
mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
17-05-2021
17.30-19.00
infonalia20-004
27 Testy jednostkowe w programowaniu aplikacji
 • Pojęcie testów jednostkowych
 • Przykłady pisania aplikacji wraz z testami jednostkowymi
 • Narzędzia wspomagające wykonywanie testów.
Inżynieria internetu
mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
17-05-2021
16.00-17.30
infonalia20-010
28 Architektura sieci nowoczesnego operatora sieci mobilnej
 • Omówienie architektury IP Multimedia Subsystem
 • Protokoły SIP i SDP
 • Praktyczny przykład – użycie platformy openIMSCore
Inżynieria systemów mobilnych
dr inż. Robert Janowski
19-05-2021
18.00-19.30
infonalia20-015
29 Zaawansowane zapytania SQL
 • Zapytania złożone skorelowane i nieskorelowane
 • Wyrażeni CTE
 • Zapytania rekurencyjne
 • Funkcje szeregujące
 • Wykorzystanie klauzuli OVER (przetwarzanie w oknie)
 • Dynamiczne złączenie tabel  - operator APPLY
Inżynieria baz danych
mgr inż. Andrzej Ptasznik
25-05-2021
16.00-17.30
infonalia20-023
30 Kompozycja, dziedziczenie i polimorfizm jako metody tworzenia elastycznych aplikacji
 • Nadklasy, podklasy – dziedziczenie i abstrakcja
 • Metody wirtualne i abstrakcyjne -polimorfizm
 • Kompozycja – budowanie klas złożonych – elastyczność aplikacji
Inżynieria oprogramowania
mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
26-05-2021
16.00-17.30
infonalia20-002
31 Dokąd zmierzają bazy danych
 • Historia relacyjnych baz danych
 • Standardy języka SQL
 • Nierelacyjne bazy danych
  • Model obiektowy
  • Model grafowy
 • NoSQL
 • BigData
 • CloudComputing
Inżynieria baz danych
mgr inż. Andrzej Ptasznik
01-06-2021
16.00-17.30
infonalia20-024
32 Wprowadzenie do problematyki uczenia maszynowego
 • Podstawy uczenia maszynowego
 • Modele predykcyjne
 • Modele klasyfikacyjne
 • Przykład uczenia modelu predykcyjnego
 • Przykład uczenia modelu klasyfikacyjnego
Inżynieria zasobów informacyjnych data science
mgr inż. Andrzej Ptasznik
02-06-2021
16.00-17.30
infonalia20-029
33 Sygnalizacja w sieciach mobilnych
 • Przykładowe scenariusze wymiany sygnalizacji w sieci mobilnej
 • Analiza ruchu sygnalizacyjnego przechwyconego w terminalu
 • Karta SDR (Software Defined Radio)
Inżynieria systemów mobilnych
dr inż. Robert Janowski
09-06-2021
18.00-19.30
infonalia20-014
34 Raportowanie i wizualizacja danych
 • Omówienie i pokaz przykładowych raportów tworzonych w usłudze SQL Server Reporting Services
 • Omówienie i pokaz  przykładowego pulpitu analitycznego z wykorzystaniem Power BI Desktop
Inżynieria baz danych
mgr inż. Andrzej Ptasznik
10-06-2021
16.00-17.30
infonalia20-025
35 Analiza wybranego problemu z zastosowaniem jezyka Python
 • Omówienie problemu
 • Pobranie i weryfikacja danych
 • Tworzenie wizualizacji danych
 • Dyskusja
Inżynieria zasobów informacyjnych data science
mgr inż. Andrzej Ptasznik
17-06-2021
16.00-17.30
infonalia20-030

Zasady uczestnictwa w wykładach.
Wykłady realizowane są w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams. Aby zgłosić chęć udziału w danym wykładzie lub cyklu wykładów należy wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego najpóźniej na dzień przed terminem realizacji wykładu.
W odpowiedzi zostaną wysłane informacje o sposobie dołączenia do wykładu.
Zastrzegamy, że wykład w danym terminie może zostać odwołany w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. Osoby, które przesłały zgłoszenie otrzymają informację o nowym terminie wykładu.

Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej