Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Technologie sieciowe łączą ludzi

O kursie

Cel kursu

Celem kursu jest opanowanie podstaw projektowania i realizacji lokalnych sieci komputerowych oraz rozumienie zasad przełączania pakietów przez urządzenia sieciowe warstwy II i III modelu odniesienia, wykorzystywane w sieciach LAN i WAN. Ponadto po zakończeniu kursu student powinien umieć posługiwać się interfejsem konfiguracyjnym urządzeń sieciowych i opanować zasady konfigurowania urządzeń do pracy w sieci IP.

Tematyka kursu

Tematyka prezentowana w I (wprowadzającej) części kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rola, zadania i podział sieci komputerowych
2. Modele sieciowe
3. Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe
4. Topologie fizyczne i logiczne
5. Segmentacja i domeny kolizyjne
6. Adresowanie IPv4
7. Adresowanie IPv6

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Sylabus kursu.
  2. Trzy dwudziesto minutowe wykłady w formacie DVD:

Wprowadzenie do sieci komputerowych
Wybrane urządzenia sieciowe
Adresowanie IP

  1. Zeszyt dydaktyczny w formacie html omawiający prezentowane zagadnienia.
  2. Prezentacja do kursu w formacie ppt.
  3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę prezentowaną na kursie.

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzyma prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu „Technologie sieciowe łączą ludzi” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

Certyfikat

 

O wykładowcy

Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą i Kierownikiem Zakładu Systemów Informatycznych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej