Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Zapytania w języku SQL

O kursie

Projekt „Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia”

Ścieżka kształcenia 3:
Bazy danych i przetwarzanie danych

Zapytania w języku SQL

autor: mgr inż. Ptasznik Andrzej

Cel kursu

Celem kursu jest zapewnienie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie:

  1. Podstawowej składni polecenia SELECT języka SQL
  2. Definiowania warunków filtrowania w klauzuli WHERE
  3. Wykorzystania funkcji agregujących i grupowania danych
  4. Wykorzystania wyrażeń CTE w zapytaniach

Kurs poświęcony jest podstawom zapytań w języku SQL i pozwoli na dobrą orientację w podstawach zapytań w środowisku relacyjnych baz danych. Przykłady zostaną omówione na podstawie systemu MS SQL Server 2019, który jest jednym z wiodących systemów zarządzania bazami danych. Dodatkowym atutem jest fakt, że produkt ten jest dostępny w wersji darmowej do zastosowań edukacyjnych. Przykłady zapytań muszą odnosić się do konkretnej bazy danych i w ramach kursu będziemy korzystać z bazy danych o nazwie ElektronicznyIndeks, której schemat przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat bazy danych Elektroniczny Indeks

Do każdego rozdziału kursu dołączone są filmy instruktażowe na, których szczegółowo, na bazie przykładów, omawiane są poszczególne zagadnienia.

Na poniższym filmie szczegółowo omówiono przykładową bazę danych.

Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej