Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Ekonomia pożyteczna

O kursie

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie obecnych lub przyszłych studentów z przydatnymi w życiu podstawowymi koncepcjami teoretycznymi i pojęciami z zakresu ogólnej ekonomii, a także wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności, konieczne do zrozumienia i najlepszego wykorzystania dla siebie gospodarki i jej głównych regulatorów: gospodarstw domowych (konsumentów, pracowników, przedsiębiorców i menedżerów), przedsiębiorstw, rynków i państw.

Tematyka kursu

Tematyka prezentowana w I (wprowadzającej) części kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Pożyteczność nauki ekonomii
 2. Ekonomia jest nauką badającą prawidłowości
 3. Regulatory gospodarki
 4. Wybór gospodarstwa domowego
 5. Przedsiębiorstwo jako dźwignia gospodarstw domowych
 6. Rynki jako szansa i zagrożenia dla gospodarstw domowych
 7. Pobudzanie i ograniczanie rozwoju przedsiębiorczości gospodarstw domowych przez państwo

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Sylabus kursu.
 2. Wykład w formacie DVD.
 3. Zeszyt dydaktyczny w formacie html/pdf omawiający prezentowane zagadnienia.
 4. Prezentacja do kursu w formacie ppt.
 5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę prezentowaną na kursie.

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzyma prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu „Ekonomia pożyteczna” przygotowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

Certyfikat

 

O wykładowcy

Prof. Adam Noga jest wykładowcą i Kierownikiem Katedry Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego. Zobacz również: http://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/[...]
Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej