Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Przetwarzanie danych i ich wizualizacja w języku Python

O kursie

Projekt „Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia”

Ścieżka kształcenia 3:
Bazy danych i przetwarzanie danych

Autor:

Andrzej Ptasznik
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Kurs – Przetwarzanie danych i ich wizualizacja w języku Python

Cel kursu

Celem kursu jest zapewnienie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Wykorzystania pakietu NumPy do wykonywania obliczeń
  • Wykorzystania pakietu Matplotlib do tworzenia podstawowych wizualizacji danych
  • Tworzenia zobrazowań interaktywnych
  • Konfigurowanie szczegółów wizualizacji danych

Wstęp

Według wielu specjalistów wiek XXI określany jest jako wiek danych. Burzliwie rozwijają się nauki związane i przetwarzaniem danych, a takie hasła jak uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja inspirują wielu specjalistów do intensywnych poszukiwań i do poszerzenia swojej wiedzy. Dzisiaj wyróżnia się specjalną dziedzinę nauki zwaną Data Science, co w żartobliwym tłumaczeniu na język polski mogłoby się nazywać danologią. Wraz z coraz większym zainteresowaniem zagadnieniami związanymi z przetwarzaniem i analizą danych rozwijają się również różne języki programowania. Język Python powstał około roku 1990 i jest językiem programowania do dowolnych zastosowań. W ciągu ostatnich 15 lat powstało bardzo wiele pakietów rozszerzających ukierunkowanych na zagadnienia przetwarzania i analizy danych. Nasz kurs stanowi wprowadzenie do zagadnień przetwarzania i wizualizacji danych. Uczestnicy kursu powinni zapoznać się wcześniej z podstawami programowania w języku Python (udostępnionymi w ramach tego projektu).

Prześledzenie i zapoznanie się z zagadnieniami omawianymi w ramach kursu oprócz zapoznania się z opisami wymaga także wysłuchania dodatkowych komentarzy zawartych w filmach dołączonych do poszczególnych rozdziałów. Zasadą jest, że opisy przedstawiają jedynie podstawę omawianego zagadnienia, filmy rozszerzają i uzupełniają temat o dodatkowe przykłady.

Więcej szczegółów prezentuje film dołączony do wstępu.

Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej