Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Podstawy programowania obiektowego w języku C#

O kursie

Projekt „WWSI – uczelnia odpowiedzialna społecznie

Podstawy programowania obiektowego w języku C#

Autor: mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński

Cel kursu:

 1. Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu paradygmatu programowania obiektowego
 2. Nabycie umiejętności definiowania klasy oraz tworzenia obiektów na jej podstawie
 3. Zrozumienie istoty dziedziczenia w programowaniu obiektowym
 4. Nabycie umiejętności obsługi wyjątków w języku C#
 5. Nabycie umiejętności stosowania modyfikatorów dostępu dla składowych klas
 6. Rozszerzenie wiedzy z zakresu podstawowych technik programowania obiektowego

Spis treści

 1. Wprowadzenie         
 2. Pojęcie klasy i składowych klasy
 3. Definiowanie klas oraz inicjalizacja i używanie obiektów
 4. Konstruktory i destruktory klas
 5. Modyfikatory dostępu dla składowych klasy – hermetyzacja
 6. Logika w danych klasy - właściwości i ich wykorzystanie
 7. Dziedziczenie
 8. Metody wirtualne – polimorfizm
 9. Klasy abstrakcyjne i metody abstrakcyjne
Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej