Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Jak inwestować i skąd pożyczać pieniądze, krótki przewodnik po świecie finansów

O kursie

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie studentom podstawowych pojęć i instrumentów występujących w świecie finansów osobistych (gospodarstw domowych) i finansów przedsiębiorstw w celu zrozumienia ich istoty i nabycia przekonania o nieodzowności ich wykorzystania w ekonomice gospodarstwach domowych i podmiotów gospodarczych. Ponadto celem kursu jest wykształcenie u studentów praktycznych umiejętności posługiwania się wspomnianymi wyżej instrumentami w zarządzaniu finansami osobistymi i finansami przedsiębiorstw oraz nabycie przez studentów kompetencji społecznych umożliwiających im efektywne funkcjonowanie w świecie finansów osobistych i finansów przedsiębiorstw.

Tematyka kursu

Tematyka prezentowana w I (wprowadzającej) części kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do finansów
 2. Rodzaje zjawisk finansowych i powstające w ich ramach przychody i wydatki
 3. Czynnik czasu w decyzjach finansowych
 4. Stopa zwrotu i okres zwrotu z inwestycji
 5. Szacowanie korzyści z inwestycji, czyli przyszła wartość (FV) dziś inwestowanych kwot (PV) z kapitalizacją
 6. Szacowanie korzyści z inwestycji, czyli przyszła wartość (FV) dziś inwestowanych kwot (PV) bez kapitalizacji
 7. Efektywna roczna stopa procentowa
 8. Szacowanie kosztów utraconych korzyści, czyli dzisiejsza wartość (PV) przyszłych kwot (FV) z kapitalizacją
 9. Szacowanie kosztów utraconych korzyści, czyli dzisiejsza wartość (PV) przyszłych kwot (FV) bez kapitalizacji
 10. Podsumowanie
 11. Zadania

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Sylabus kursu.
 2. Wykład w formacie DVD.
 3. Zeszyt dydaktyczny w formacie html/pdf omawiający prezentowane zagadnienia.
 4. Prezentacja do kursu w formacie ppt.
 5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę prezentowaną na kursie.

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzyma prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu „Jak inwestować i skąd pożyczać pieniądze, krótki przewodnik po świecie finansów” przygotowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

Certyfikat

 

O wykładowcy

Dr Sławomir Wymysłowski jest wykładowcą i Wicedyrektorem Kolegium Zarządzania i Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego. Zobacz również: http://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/[...]
Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej