Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Człowiek: Anioł i Bestia

O kursie

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie studentów z: podstawowym kanonem wiedzy socjologicznej, zasadniczymi pojęciami, koncepcjami i problemami socjologii, a szczególnie z koncepcją społeczeństwa obywatelskiego jako podmiotu życia społecznego; rolą socjologii we współczesnym świecie, podstawowymi metodami i technikami badawczymi oraz ich stosowaniem w analizie rzeczywistości społecznej. Ponadto celem kursu jest przedstawienie głównych problemów społeczeństwa obywatelskiego, określenie – w świetle wiedzy socjologicznej - warunków bycia aktywnymi podmiotami życia społecznego oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych studentom wszystkich kierunków studiów.

Tematyka kursu

Tematyka prezentowana w I (wprowadzającej) części kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wstęp
2. Socjologia – wiedza o ludzkich społeczeństwach
3. Socjologia – córa kryzysów
4. Zróżnicowanie socjologii i różne wizje człowieka
5. Nowy model człowieka – homo agens-institutionalis
6. Teorie zbiorowego działania
7. Dylematy społeczne
8. Wspólne zasoby, wspólne dobra: efektywne rozwiązywanie problemów zbiorowego
działania

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Sylabus kursu.
  2. Wykład w formacie DVD.
  3. Zeszyt dydaktyczny w formacie html/pdf omawiający prezentowane zagadnienia.
  4. Prezentacja do kursu w formacie ppt.
  5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę prezentowaną na kursie.

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzyma prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu „Człowiek: Anioł i Bestia. Problemy i dylematy w społeczeństwach ludzkich” przygotowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

Certyfikat

 

O wykładowcy

Prof. Piotr Chmielewski jest wykładowcą i Wicedyrektorem Kolegium Zarządzania i Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego. Zobacz również: http://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/[...]
Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej