Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Systemy operacyjne

O kursie

Cel kursu

Celem kursu jest opanowanie przez studentów podstawowych pojęć dotyczących systemów operacyjnych oraz zasad działania systemów operacyjnych, ich składowych, oraz najważniejszych mechanizmów w nich implementowanych. Ponadto student pozna technologie stosowane we współczesnych systemach operacyjnych i opanuje podstawy administrowania i zarządzania usługami w środowisku Windows Server 2008/2012.

Tematyka kursu

Tematyka prezentowana w I (wprowadzającej) części kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawowe definicje związane z pojęciem systemu operacyjnego,
 • Ogólne informacje o systemie Windows Server 2008,
 • Analiza wymagań w zakresie migracji do wyższej wersji systemu,
 • Charakterystyka dostępnych wersji systemu Windows Server 2008,
 • Nowe rozwiązania i technologie w systemie Windows Server 2008,
 • Omówienie zmian w strukturze Active Directory,
 • Ułatwienia administracyjne i udoskonalenia w systemie zabezpieczeń,
 • Krótka charakterystyka ulepszeń dotyczących klastrów i technologii SAN oraz omówienie wybranych ról serwerowych systemu.

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Sylabus kursu.
 2. Wykład w formacie DVD.
 3. Zeszyt dydaktyczny w formacie html/pdf omawiający prezentowane zagadnienia.
 4. Prezentacja do kursu w formacie ppt.
 5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę prezentowaną na kursie.

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzyma prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu „Systemy operacyjne” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

Certyfikat

 

O wykładowcy

Dr inż. Krzysztof Różanowski jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej