Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Podstawy Transmisji Informacji

O kursie

Cel kursu

Kurs poświęcony jest opisowi zasad działania współczesnym radiowym i światłowodowym systemom transmisji informacji. Opisane zostaną zasady transmisji fal elektromagnetycznych EM w wolnej przestrzeni od anteny do anteny, w specjalnych liniach z kablami koncentrycznymi, w światłowodach zatopionych w oceanie między Europą i Ameryką. Zapoznamy studiujących ze sposobami wytwarzania fali EM o różnych długościach od kilometra do mikrona, z techniką nakładania na nią (nazywamy ją falą nośną) informacji w procesie modulacji i przygotowania do wysłania przez nadajnik. Opiszemy zasady działania odbiorników, procesy wzmacniania, przemiany częstotliwości i usuwania niepotrzebnej już fali nośnej. Wyjaśnimy sposoby prowadzenia rozmów przez tysiące ludzi korzystających na przemian z jednego łącza. Studiujący poznają różnicę między nadajnikiem satelitarnym a półprzewodnikowym laserem oświetlającym światłowód. Zastanowimy się razem nad naturą szumu, który nam przeszkadza w transmisji informacji gdzie może.
Aby zostać inżynierem-specjalistą, który nie tylko zna omawiane systemy transmisyjne, ale może coś zaprojektować, trzeba poświęcić, co najmniej 3,5 roku studiów. Podejmując wysiłek studiowania tego materiału przez około 20 godzin zapoznacie się z samą ideą technik transmisji, zobaczycie jaki ogromny wysiłek włożyli naukowcy, inżynierowie i technicy w budowę współczesnej sieci telekomunikacyjnej. To z tej sieci korzystamy, gdy szukamy w Internecie rozkładu jazdy pociągów, łączymy się Skype’em na rozmowę z przyjacielem w Kanadzie, wysyłamy SMS’a do rodziców.

Tematyka kursu

Tematyka prezentowana w I (wprowadzającej) części kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Transmisja sygnałów – rys historyczny

1A. Od ogniska do telegrafu optycznego
1B. Telegraf i telefon
1C. Od radia do światłowodu
2. Wiadomości podstawowe

2A. Idea łącza transmisyjnego
2B. Fala elektromagnetyczna
2C. Prąd, napięcie i moc prądu elektrycznego
2D. Prowadnice falowe i anteny
2E. Kilka słów o obwodach

3. O przetwarzaniu sygnałów

3A. Sygnały analogowe i cyfrowe
3B. Wzmacnianie i generacja sygnałów
3C. Modulacja i demodulacja sygnałów
3D. Przemiana częstotliwości

4. Radiowe systemy transmisyjne

4A. Struktura łącza transmisyjnego
4B. Multipleksacja, czyli zwielokrotnianie
4C. Radio, telewizja i telewizja kablowa
4D. Radiolinie i telekomunikacja satelitarna
4E. Telefonia komórkowa

5. Światłowodowe systemy transmisyjne

5A. Co to jest światłowód?
5B. Elementy łączy optycznych
5C. Łącza światłowodowe
5D. Multipleksacja przy transmisji światłowodowej

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Sylabus kursu.
  2. Cztery kilkunasto minutowe wykłady w formacie DVD:
  3. Prezentacja do kursu w formacie ppt.
  4. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę prezentowaną na kursie.

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzyma prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu „Podstawy Transmisji Informacji” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

Uczelnia: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Termin realizacji: 25 kwiecień – 26 czerwiec 2014

Termin stacjonarnego egzaminu końcowego: siedziba Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Warszawa ul. Lewartowskiego 17, 26 czerwiec (czwartek) 2014, godzina 11.00.

Opłata za kurs: 390, zł.

Opłatę za kurs należy wnieść w terminie do dnia 18 kwietnia na konto:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293
Kurs PTI

Certyfikat: uczestnicy kursu po spełnieniu wszystkich wymogów otrzymają certyfikat ukończenia kursu (przedmiotu) akademickiego.

Procedura rejestracji:

  • Rejestracja na portalu www.uniwersytet-wirtualny.edu.pl
  • Przesłanie w terminie do 18 kwietnia na adres: kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl wypełnionego skanu kwestionariusza kandydata.
    Uwaga! Prosimy o obowiązkowe wpisanie do kwestionariusza loginu Uniwersytetu Wirtualnego
  • Dokonanie opłaty w wysokości 390 zł,- na konto j.w. w terminie do 18 kwietnia 2014 (opłata obejmuje udostępnienie testów, materiałów dodatkowych, bezpośredni kontakt z wykładowcą, sprawdzanie prac okresowych oraz koszt egzaminu końcowego). Koszty dojazdu na egzamin końcowy uczestnicy kursu pokrywają we własnym zakresie.
  • Po spełnieniu w/w warunków uczestnicy otrzymają indywidualny kod dostępu do kursu oraz staną się pełnoprawnymi uczestnikami kursu.
Zapraszamy

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

PTI - Harmonogram
PTI - Tematyka, sposób prowadzenia i zaliczenia kursu
PTI - Tematyka wykładów

PTI - Kwestionariusz kursu akademickiego
PTI - Certyfikat ukończenia kursu akademickiego

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl


Certyfikat potwierdzający realizację kursu

Certyfikat

 

O wykładowcy

Prof. Bogdan Galwas jest wykładowcą i Kierownikiem Ośrodka Badań Zastosowań Technologii Informatycznych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej