Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Nikt nie jest samotną wyspą, światowa ekonomia współzależności

O kursie

Cel kursu

Celem kursu jest holistyczna prezentacja nieodwracalnych procesów gospodarki światowej w ujęciu globalnym jako niezsynchronizowanego, ale współzależnego organizmu powiązanego na bardzo wielu płaszczyznach. Największy nacisk położono na ewolucje procesów w przekroju ekonomicznym i społeczno-politycznym, oraz zrozumienie dynamiki zależności i zasięgu ich oddziaływania na gospodarki poszczególnych krajów.

Tematyka kursu

Tematyka prezentowana w I (wprowadzającej) części kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Gospodarka zamknięta (czy to jeszcze możliwe?)
 2. Zglobalizowany świat (sieci powiązań a proces społeczny)
 3. Światowa instytucjonalizacja wymiany
 4. Integracja vs. Globalizacja
 5. Poziomy i etapy integracji
 6. Podstawy teorii handlu międzynarodowego
 7. Globalny system monetarny (znaczenie i systemy kursów walutowych)
 8. Podstawy teorii integracji walutowej
 9. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i pośrednie w ujęciu bilansu płatniczego
 10. Przedsiębiorczość w ujęciu międzynarodowym

 

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Sylabus kursu.
 2. Wykład w formacie DVD.
 3. Zeszyt dydaktyczny w formacie html/pdf omawiający prezentowane zagadnienia.
 4. Prezentacja do kursu w formacie ppt.
 5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę prezentowaną na kursie.

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzyma prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu „Nikt nie jest samotną wyspą, światowa ekonomia współzależności” przygotowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

Certyfikat

 

O wykładowcy

Dr Anna Czarczyńska jest wykładowcą i Wicedyrektorem Kolegium Zarządzania i Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego. Zobacz również:http://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/[...]
Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej