Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Europejski Fundusz Społeczny

PROJEKT ZAKOŃCZONY. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI DYDAKTYCZNYMI, KTÓRE POWSTAŁY W ZWIĄZKU Z JEGO REALIZACJĄ.

Kursy dostępne po zarejestrowaniu się na stronie: https://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w wieku 12-16 lat w chwili rozpoczęcia udziału w zajęciach) do udziału w projekcie: Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Łączna wartość projektu: 370625,00 PLN w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 359505,00.

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2020

Cele projektu: W ramach projektu założono podniesienie kompetencji grupy 250 uczennic i uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:

 • wiedzy matematyczno-przyrodniczej w korelacji z ICT,
 • rozwiązywania złożonych problemów,
 • pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Ponadto projekt zakłada rozbudzenie u uczestników ciekawości poznawczej, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego między innymi poprzez zapoznanie ich ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.
Projekt będzie realizowany w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz w 10 szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych) z terenu woj. mazowieckiego i woj. sąsiednich.

Działania w projekcie:

1. Kluby Młodych Naukowców (realizowane w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki)

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w małych (10 – 15 os.) grupach w uczelni. Tematyka zajęć interdyscyplinarna: np. korelacja matematyki z informatyką. Prowadzone przez team nauczyciel ze szkoły (np. matematyk) oraz wykładowca akademicki (informatyk) metodą projektów.

Zajęcia dedykowane uczniom uzdolnionym oraz szczególnie zainteresowanym dziedziną IT i przedmiotami ścisłymi.

Wymiar godzinowy: 40 godzin w roku szkolnym

I edycja zajęć: 10.2018-06.2019 (zajęcia zakończyły się)

II edycja zajęć: 10.2019 - 06.2020 (zajęcia zakończyły się)

Rekrutacja uczniów do udziału w Klubach Młodych Naukowców

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określa Regulamin udziału w projekcie (plik DOC - rozmiar 119 kB).

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (plik DOCX, rozmiar 409 kB).

Aktualne nabory:

Działanie: Kluby Młodych Naukowców (edycja II)

Realizacja zajęć 10.2019 – 06.2020 w siedzibie WWSI przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie

Łącznie 40 godzin lekcyjnych. Realizacja zajęć w tygodniu w godzinach popołudniowych w blokach po 2-3 godziny lekcyjne. Szczegółowe harmonogramy poszczególnych grup poniżej.

Aktualnie realizowana jest rekrutacja do grup zajęciowych z tematyki:

 1. Informatyka-fizyka (1 grupa)
  Harmonogram oraz tematyka – Grupa informatyka-fizyka I (plik DOCX, rozmiar 18 kB) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)
 2. Informatyka-matematyka (3 grupy)
  Harmonogram oraz tematyka – Grupa informatyka-matematyka I (plik DOCX, rozmiar 18 kB) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)
  Harmonogram oraz tematyka – Grupa informatyka-matematyka II (plik DOCX, rozmiar 20 kB) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)
 3. Informatyka-matematyka (Programowanie w języku Python)
  Harmonogram oraz tematyka – Grupa informatyka-matematyka III (plik DOCX, rozmiar 18 kB) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)


2. Interdyscyplinarne zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

W ramach tego działania zaprosimy do współpracy 10 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) z woj. mazowieckiego oraz ościennych. W każdej szkole odbędzie się szereg zajęć dla grupy 20-25 uczniów/uczennic zainteresowanych informatyką i przedmiotami ścisłymi.

Działania przewidziane do realizacji w każdej szkole:

 • Realizacja 40 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu korelacji przedmiotów informatyka i matematyka lub informatyka i fizyka. Zajęcia prowadzone jednocześnie przez duet nauczycieli: np. informatyka i matematyka, tak aby ukazać wzajemne powiązania pomiędzy przedmiotami oraz wskazać uczniom możliwości wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Zajęcia będą miały charakter autorski a wybrane scenariusze zajęć opracowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia trafią do wspólnej bazy wiedzy. Nauczyciele będą również mogli skorzystać z gotowych materiałów udostępnianych sukcesywnie na platformie Uniwersytet Wirtualny.
 • Uczniowie wezmą także udział w 6-godzinnych warsztatach z zakresu metod efektywnego uczenia się ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie zasobów dostępnych w sieci. Na warsztaty zaprosimy uczniów do siedziby Uczelni, przy ul. Lewartowskiego w Warszawie.
 • Uczestnicy Projektu będą również mieli okazję wziąć udział w wykładach z zakresu korelacji IT z przedmiotami ścisłymi. W ciągu roku szkolnego 2019-2020 udostępnimy 20 wykładów, w których będzie można uczestniczyć w siedzibie Uczelni lub dołączyć zdalnie wykorzystując narzędzia do telekonferencji.
 • Rodziców uczniów uczestniczących w Projekcie zaprosimy do udziału w 3-godzinnych warsztatach z zakresu wsparcia ucznia w samodzielnej nauce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty umiejętności efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę, krytyczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci oraz zagadnienia bezpieczeństwa w kontekście funkcjonowania młodzieży w sieci.
  Warsztaty odbędą się na terenie każdej ze Szkół.

Realizacja zajęć w szkołach będzie miała miejsce w okresie: 10.2019 – 06.2020 (z przerwą na ferie).
Łączny wymiar zajęć dla jednego ucznia to 40 godzin w roku szkolnym. Wymiar ten nie uwzględnia czasu poświęconego na naukę samodzielną z wykorzystaniem udostępnionych zasobów oraz udział w warsztatach efektywnej nauki i wybranych wykładach.

Wszystkie działania będą realizowane nieodpłatnie dla dzieci oraz rodziców.

Rekrutacja szkół do Projektu:

(REKRUTACJA SZKÓŁ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA)

Lista szkół zrekrutowanych do udziału w projekcie
  Nazwa szkoły Adres szkoły Harmonogram

1

Szkoła Podstawowa nr 157
im. Adama Mickiewicza

02-589 Warszawa,
ul. Kazimierzowska 16

2

XII Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza

00-820 Warszawa,
ul. Sienna 53

3

Szkoła Podstawowa nr 353
im. Wielkich Odkrywców

05-777 Warszawa,
ul. Cieplarniana 23

4

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte

07-200 Wyszków,
ul. Sowińskiego 55

5

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

03-914 Warszawa,
ul. Saska 59

6

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
imienia Gen. F. Kleeberga

08-530 Dęblin, ul. Tysiąclecia 3

7

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

01-948 Warszawa,
ul. Nocznickiego 7

8

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1

00-178 Warszawa,
ul. Stawki 10

9

Zespół Szkół Nr 3
im. Jana Kochanowskiego

07-200 Wyszków,
ul. Jana Matejki 9

10

Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. J. Siwińskiego

05-120 Legionowo,
ul. Targowa 73A

W ramach projektu dla uczniów prowadzone są warsztaty dotyczące technik efektywnego uczenia się oraz bezpieczeństwa w sieci. Warsztaty odbywają się w uczelni w następujących terminach:

 • 9 grudnia 2019 (godzina 9.00)
 • 13 grudnia 2019 (godzina 9.00)
 • 16 grudnia 2019 (godzina 9.00)
 • 9 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 13 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 17 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 20 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 23 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 27 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 28 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 1. Rekrutacja Szkół do projektu będzie prowadzona w okresie: 20-30 września 2019(Rekrutacja została zakończona).

  Aby dopełnić zgłoszenia Szkoły do Projektu, należy przesłać wypełniony Formularz zgłoszenia Szkoły (plik DOC, rozmiar 87 kB). Formularz należy przesłać w formie skanu na adres: jgolaszewska@wwsi.edu.pl najpóźniej do dnia 30.09.2019 (Rekrutacja została zakończona)..

 2. Wybór Szkół odbędzie się na zasadzie weryfikacji Formularzy zgłoszenia pod kątem spełnienia kryteriów dotyczących grup docelowych oraz na podstawie oświadczeń Dyrektorów placówek o podjęciu zobowiązania do zawarcia Umowy o współpracy ze Szkołą (plik DOC, rozmiar 112 kB)w ramach Projektu. W przypadku prawidłowo wypełnionych Formularzy zgłoszenia Szkoły do Projektu o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (data i godzina wpłynięcia dokumentu do Biura Projektu).
 3. Do współpracy w ramach Projektu zostanie zaproszonych 10 Szkół. Wszystkie Szkoły, które prześlą zgłoszenie udziału w projekcie zostaną poinformowane o zakończeniu rekrutacji, w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
 4. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji Szkół (plik PDF, rozmiar 188 kB)
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Biurem Projektu.

 

Biuro projektu:

ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30
Telefon 0 22 489 64 90, 0 22 489 64 93

Adresy e-mail:

Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej