Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Europejski Fundusz Społeczny

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w wieku 12-16 lat w chwili rozpoczęcia udziału w zajęciach) do udziału w projekcie: Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Łączna wartość projektu: 370625,00 PLN w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 359505,00.

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2020

Cele projektu: W ramach projektu założono podniesienie kompetencji grupy 250 uczennic i uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:

 • wiedzy matematyczno-przyrodniczej w korelacji z ICT,
 • rozwiązywania złożonych problemów,
 • pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Ponadto projekt zakłada rozbudzenie u uczestników ciekawości poznawczej, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego między innymi poprzez zapoznanie ich ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.
Projekt będzie realizowany w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz w 10 szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych) z terenu woj. mazowieckiego i woj. sąsiednich.

Działania w projekcie:

1. Kluby Młodych Naukowców (realizowane w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki)

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w małych (10 – 15 os.) grupach w uczelni. Tematyka zajęć interdyscyplinarna: np. korelacja matematyki z informatyką. Prowadzone przez team nauczyciel ze szkoły (np. matematyk) oraz wykładowca akademicki (informatyk) metodą projektów.

Zajęcia dedykowane uczniom uzdolnionym oraz szczególnie zainteresowanym dziedziną IT i przedmiotami ścisłymi.

Wymiar godzinowy: 40 godzin w roku szkolnym

I edycja zajęć: 10.2018-06.2019 (zajęcia zakończyły się)

II edycja zajęć: 10.2019 - 06.2020 (trwa rekrutacja uczniów)

Rekrutacja uczniów do udziału w Klubach Młodych Naukowców

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określa Regulamin udziału w projekcie (plik DOC - rozmiar 119 kB).

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (plik DOCX, rozmiar 409 kB).

Aktualne nabory:

Działanie: Kluby Młodych Naukowców (edycja II)

Realizacja zajęć 10.2019 – 06.2020 w siedzibie WWSI przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie

Łącznie 40 godzin lekcyjnych. Realizacja zajęć w tygodniu w godzinach popołudniowych w blokach po 2-3 godziny lekcyjne. Szczegółowe harmonogramy poszczególnych grup poniżej.

Aktualnie realizowana jest rekrutacja do grup zajęciowych z tematyki:

 1. Informatyka-fizyka (1 grupa)
  Harmonogram oraz tematyka – Grupa informatyka-fizyka I (plik DOCX, rozmiar 18 kB) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)
 2. Informatyka-matematyka (3 grupy)
  Harmonogram oraz tematyka – Grupa informatyka-matematyka I (plik DOCX, rozmiar 18 kB) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)
  Harmonogram oraz tematyka – Grupa informatyka-matematyka II (plik DOCX, rozmiar 20 kB) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)
 3. Informatyka-matematyka (Programowanie w języku Python)
  Harmonogram oraz tematyka – Grupa informatyka-matematyka III (plik DOCX, rozmiar 18 kB) (REKRUTACJA TRWA)

W celu zgłoszenia kandydatury ucznia prosimy pobrać Zgłoszenie kandydata do projektu (plik DOC, rozmiar 427 kB), a następnie wypełniony dokument dostarczyć do biura projektu do dnia 20 lutego 2020. UWAGA: Zgłoszenie można pozostawić również w recepcji uczelni poza godzinami pracy biura projektu w kopercie z dopiskiem: zgłoszenie do projektu Odwrócona klasa.2. Interdyscyplinarne zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

W ramach tego działania zaprosimy do współpracy 10 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) z woj. mazowieckiego oraz ościennych. W każdej szkole odbędzie się szereg zajęć dla grupy 20-25 uczniów/uczennic zainteresowanych informatyką i przedmiotami ścisłymi.

Działania przewidziane do realizacji w każdej szkole:

 • Realizacja 40 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu korelacji przedmiotów informatyka i matematyka lub informatyka i fizyka. Zajęcia prowadzone jednocześnie przez duet nauczycieli: np. informatyka i matematyka, tak aby ukazać wzajemne powiązania pomiędzy przedmiotami oraz wskazać uczniom możliwości wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Zajęcia będą miały charakter autorski a wybrane scenariusze zajęć opracowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia trafią do wspólnej bazy wiedzy. Nauczyciele będą również mogli skorzystać z gotowych materiałów udostępnianych sukcesywnie na platformie Uniwersytet Wirtualny.
 • Uczniowie wezmą także udział w 6-godzinnych warsztatach z zakresu metod efektywnego uczenia się ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie zasobów dostępnych w sieci. Na warsztaty zaprosimy uczniów do siedziby Uczelni, przy ul. Lewartowskiego w Warszawie.
 • Uczestnicy Projektu będą również mieli okazję wziąć udział w wykładach z zakresu korelacji IT z przedmiotami ścisłymi. W ciągu roku szkolnego 2019-2020 udostępnimy 20 wykładów, w których będzie można uczestniczyć w siedzibie Uczelni lub dołączyć zdalnie wykorzystując narzędzia do telekonferencji.
 • Rodziców uczniów uczestniczących w Projekcie zaprosimy do udziału w 3-godzinnych warsztatach z zakresu wsparcia ucznia w samodzielnej nauce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty umiejętności efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę, krytyczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci oraz zagadnienia bezpieczeństwa w kontekście funkcjonowania młodzieży w sieci.
  Warsztaty odbędą się na terenie każdej ze Szkół.

Realizacja zajęć w szkołach będzie miała miejsce w okresie: 10.2019 – 06.2020 (z przerwą na ferie).
Łączny wymiar zajęć dla jednego ucznia to 40 godzin w roku szkolnym. Wymiar ten nie uwzględnia czasu poświęconego na naukę samodzielną z wykorzystaniem udostępnionych zasobów oraz udział w warsztatach efektywnej nauki i wybranych wykładach.

Wszystkie działania będą realizowane nieodpłatnie dla dzieci oraz rodziców.

Rekrutacja szkół do Projektu:

(REKRUTACJA SZKÓŁ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA)

Lista szkół zrekrutowanych do udziału w projekcie
  Nazwa szkoły Adres szkoły Harmonogram

1

Szkoła Podstawowa nr 157
im. Adama Mickiewicza

02-589 Warszawa,
ul. Kazimierzowska 16

2

XII Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza

00-820 Warszawa,
ul. Sienna 53

3

Szkoła Podstawowa nr 353
im. Wielkich Odkrywców

05-777 Warszawa,
ul. Cieplarniana 23

4

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte

07-200 Wyszków,
ul. Sowińskiego 55

5

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

03-914 Warszawa,
ul. Saska 59

6

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
imienia Gen. F. Kleeberga

08-530 Dęblin, ul. Tysiąclecia 3

7

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

01-948 Warszawa,
ul. Nocznickiego 7

8

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1

00-178 Warszawa,
ul. Stawki 10

9

Zespół Szkół Nr 3
im. Jana Kochanowskiego

07-200 Wyszków,
ul. Jana Matejki 9

10

Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. J. Siwińskiego

05-120 Legionowo,
ul. Targowa 73A

W ramach projektu dla uczniów prowadzone są warsztaty dotyczące technik efektywnego uczenia się oraz bezpieczeństwa w sieci. Warsztaty odbywają się w uczelni w następujących terminach:

 • 9 grudnia 2019 (godzina 9.00)
 • 13 grudnia 2019 (godzina 9.00)
 • 16 grudnia 2019 (godzina 9.00)
 • 9 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 13 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 17 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 20 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 23 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 27 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 • 28 stycznia 2020 (godzina 9.00)
 1. Rekrutacja Szkół do projektu będzie prowadzona w okresie: 20-30 września 2019 (Rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 11 października 2019).

  Aby dopełnić zgłoszenia Szkoły do Projektu, należy przesłać wypełniony Formularz zgłoszenia Szkoły (plik DOC, rozmiar 87 kB). Formularz należy przesłać w formie skanu na adres: jgolaszewska@wwsi.edu.pl najpóźniej do dnia 30.09.2019 (Rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 11 października 2019).

 2. Wybór Szkół odbędzie się na zasadzie weryfikacji Formularzy zgłoszenia pod kątem spełnienia kryteriów dotyczących grup docelowych oraz na podstawie oświadczeń Dyrektorów placówek o podjęciu zobowiązania do zawarcia Umowy o współpracy ze Szkołą (plik DOC, rozmiar 112 kB)w ramach Projektu. W przypadku prawidłowo wypełnionych Formularzy zgłoszenia Szkoły do Projektu o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (data i godzina wpłynięcia dokumentu do Biura Projektu).
 3. Do współpracy w ramach Projektu zostanie zaproszonych 10 Szkół. Wszystkie Szkoły, które prześlą zgłoszenie udziału w projekcie zostaną poinformowane o zakończeniu rekrutacji, w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
 4. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji Szkół (plik PDF, rozmiar 188 kB)
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Biurem Projektu.

 

Biuro projektu:

ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30
Telefon 0 22 489 64 90, 0 22 489 64 93

Adresy e-mail:

Strona internetowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Strona internetowa umiejętnościcyfrowe.pl Strona internetowa eskills2014.pl Strona internetowa Polskiej Wszechnicy Informatycznej